Dødsbo

Midt i den vanskelige tiden får du en ekstra belastning:

RYDDE OG TA HÅND OM DØDSBOET

Dødsbo - en spesiell vask 

Når noen i familien eller slekten dør, så skal et hjem som er bygget opp over mange år, tømmes, ryddes og vaskes. For å selges til fremmede. Alex Service har lang erfaring med dette.  Vi viser respekt for innboet, og vil behandle alt inventar forsiktig. Vårt fokus er respekt for de eiendelene som er igjen i et hjem etter et langt liv.
Vi klargjør boligen for visning på en effektiv måte.

Vi kan hjelpe deg i prosessen for å gjøre det mest mulig gjennomførbart.
Du kan sette bort det du ikke ønsker å håndtere selv.

Tjenestene vi tilbyr er:

En dødsbo vask innebærer at vi utfører grundig vask av:

Har du en leilighet eller et hus der du ønsker å få ordnet opp? La oss gjøre jobben med å rydde og gjøre rent.