Kvalitet- HMS

HMS

 

Vi jobber aktivt med vårt HMS system og har levende rutiner som ivaretar dagens krav til god HMS og lovpålagte tiltak. Ute hos våre kunder står det alltid en renholdsperm tilgjengelig med aktuelle HMS-datablader hvor de renholdsmidlene vi bruker er beskrevet.

 

Helse

Miljø

Sikkerhet

Alex Service har som målsetting å arbeide for at ansatte og andre, ikke utsettes for en uakseptabel helserisiko. Bedriften legger vekt på å skape et godt arbeidsmiljø. Derav iverksette tiltak som kan føre til lavere sykefravær ved å benytte  prosedyre for oppfølging av sykmeldte.

Vi skal melde fra om skader, tilløp til skader eller yrkesrettet sykdom, ved å fylle ut skademelding som leveres til nærmeste leder.  Denne distribueres for videre behandling.


Alex Service utfører sine oppdrag slik at det fører til minst mulig skade på det interne så vel det eksterne miljø.  Vi er en miljøbevisst bedrift som kun benytter miljøvennlige renholdskjemikalier. 

Desinfeksjon

Ved desinfeksjon benytter vi foggere ved behov. Disse sprer riktig tilpasset kjemi i alle kriker og kroker. Vi benytter kun godkjente og dokumenterte kjemikalier for bruk i denne typen fasiliteter.
Vi benytter effektive og antibakterielle kluter og mopper for å sikre optimal hygiene.  

Alex Service skal utføre sin virksomhet på en slik måte at ansatte og andre ikke utsettes for en uakseptabel sikkerhetsrisiko. Vi er en pålitelig leverandør, kunde og samarbeidspartner. Dette omfatter også tap og/eller misbruk av bedriftens og våre kunders kunnskaper og materielle verdier. Vi skal bruke verneutstyr og sikkerhetsinnretninger der det er nødvendig.

Arbeidsrutiner og kvalitetssikring

Våre oppfølgingsrutiner sikrer at du som kunde får den kvalitet som er avtalt.   Formålet er å sikre at et eventuelt avvik blir oppdaget og behandlet på en måte som trygger fremtidig kvalitet av renholdet.  Driftslederne reiser på befaring til alle våre kunder etter avtale.  

To måneder etter oppstart vil vi sammen med deg som kunde gjøre en evaluering av renholdet.

Vår Kvalitetshåndbok er gjennomarbeidet og under stadig evaluering.  Den sikrer våre administrative- så vel som interne og eksterne driftsrutiner.